Звітність

Антикорупційна програма лісгоспу

Форма №3 ЛГ

Форма 10-ЛГ

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2018 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік