Звіт за 2014 рік

Звітність за 12 місяців 2014 року

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості
 за результатами діяльності підприємства у 2014 році
Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 49842 га, з яких 44088 га – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі,природоохоронні функції та мають експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 1858.9 га
В лісовому фонді підприємства в наявності 14 об’єктів природозаповідного фонду,
Заповідні урочища – 1, га, пам’ятки природи – 52,8 га, заказники – 809,6га, рекреаційно-оздровчі ліси – 105 га, захисні ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 890,2 га.Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісова охорона лісгоспу здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було),  проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.
З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства в 2014 році:
Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру Обсяг Джерела фінансування Витрачено коштів тис.грн
Лісове господарство Лісовідновлення га 470 власні кошти 710,6
Лісорозведення га - -
Рубки формування і оздоровлення лісів з них: га

кбм
1984

50643
власні кошти

7243,3
Рубки догляду га 672
кбм 7544 власні кошти 1076,3
в т.ч. в молодняках га 239
кбм 1041 власні кошти 212,1
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг км 237 силами ДЛО 17,0
Догляд за мінералізованими смугами км 786 силами ДЛО 32,1
Проведення лісопатологічних обстежень га 3000 силами ДЛО -
Заготівля деревини Рубки головного користування кбм 64669 власні кошти 7216
Мисливське господарство Охорона диких тварин, заготівля кормів тис.грн. власні кошти

-
Розвиток мережі лісовозних доріг Утримання наявної лісодорожної мережі км 52 власні кошти

382
ДП «Соснівський лісгосп» займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях та на спеціальних плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина.
Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так в 2014 році відновлення лісів проведено на площі  470 га в тому числі природне поновлення 115 га, садіння лісу 355 га. Проведено 1027 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний).
У 2014 році підприємством на ведення лісового господарства , лісорозведення  витрачено 19012,2 тис.грн, перераховано до бюджетів усіх рівнів 17509,7 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 5116,7 тис.грн., 8811,3 тис.грн. перераховано до державного бюджету 3581,7 тис.грн. Необхідно зазначити, що фінансування з державного бюджету в 2014 році становило 58,8 тис.грн. на підприємстві в 2014 році працювали 402  штатних працівників, середньомісячна  заробітна плата склала 4842 грн.
В 2015 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі 64,2 тис.кбм. деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 2120 га, на площі 3000 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 415 га.
Адреса підприємства:
Рівненська обл., смт. Соснове, вул..Шевченка, 125  Тел./факс (03653) 27-323, 27-177 E-mail: sosnovedlg@remove-this.ukr.net
 
 
 
 
Директор
 
ДП «Cоснівський лісгосп»                                                                     П.С.Белюшко