Звіт за 2015 рік

Звітність за 9 місяців 2015 року

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості
за результатами діяльності підприємства за 9 місяців 2015 році
Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 49842 га, з яких 44088 га – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі,природоохоронні функції та мають експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 1858.9 га
В лісовому фонді підприємства в наявності 14 об’єктів природозаповідного фонду,
Заповідні урочища – 1, га, пам’ятки природи – 52,8 га, заказники – 809,6га, рекреаційно-оздровчі ліси – 105 га, захисні ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 890,2 га.Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісова охорона лісгоспу здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було),  проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.
З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства за 9 місяців 2015 року:
Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру Обсяг Джерела фінансування Витрачено коштів тис.грн
Лісове господарство Лісовідновлення га 365 власні кошти 1215,1
Лісорозведення га - -
Рубки формування і оздоровлення лісів з них: га

кбм
1906

37642
власні кошти

7361,0
Рубки догляду га 539
кбм 6040 власні кошти 1325,5
в т.ч. в молодняках га 218
кбм 1084 власні кошти 332,5
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг км 695 силами ДЛО 40,3
Догляд за мінералізованими смугами км 1195 силами ДЛО 63,3
Проведення лісопатологічних обстежень га 3000 силами ДЛО -
Заготівля деревини Рубки головного користування кбм 52716 власні кошти 9785,4
Мисливське господарство Охорона диких тварин, заготівля кормів тис.грн. власні кошти

-
Розвиток мережі лісовозних доріг Утримання наявної лісодорожної мережі км 74 власні кошти

558,1
ДП «Соснівський лісгосп» займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях та на спеціальних плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина.
Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так за 9 місяців 2015 року відновлення лісів проведено на площі  365 га. Проведено 1002 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний).
За 9 місяці 2015 року підприємством на ведення лісового господарства , лісорозведення  витрачено 21678,4 тис.грн, перераховано до бюджетів усіх рівнів 20102,7 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 5776,7 тис.грн., єдиного соціального внеску – 9027,3 тис.грн. перераховано до державного бюджету 5298,7 тис.грн. Необхідно зазначити, що на підприємстві за 9 місяців 2015 року працювали 432  штатних працівників, середньомісячна  заробітна плата склала 6779 грн.
В 2016 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі 64,2 тис.кбм. деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 2120 га, на площі 3000 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 415 га.
Адреса підприємства:
Рівненська обл., смт. Соснове, вул. Шевченка, 125  Тел./факс (03653) 27-323, 27-177 E-mail: sosnovedlg@remove-this.ukr.net