Звіт за 2017 рік

Звітність за 1 квартал 2017 року

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Напрям діяльності Проведені заходи Од. виміру Обсяг Джерела фінансування Витрачено коштів тис.грн
Лісове господарство Лісовідновлення га 329 власні кошти 1092,9
Лісорозведення га - -
Рубки формування і оздоровлення лісів з них: га

кбм
1906

37642
власні кошти

3711,7
Рубки догляду га 142
кбм 2927 власні кошти 1325,5
в т.ч. в молодняках га -
кбм - власні кошти -
Охорона та захист лісу Влаштування мінералізованих смуг км 110 силами ДЛО 8,3
Догляд за мінералізованими смугами км 130 силами ДЛО 10,5
Проведення лісопатологічних обстежень га - силами ДЛО -
Заготівля деревини Рубки головного користування кбм 16038 власні кошти 2875,2
Мисливське господарство Охорона диких тварин, заготівля кормів тис.грн. власні кошти

-
Розвиток мережі лісовозних доріг Утримання наявної лісодорожної мережі км 17 власні кошти

81,4
Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості
за результатами діяльності підприємства за 1 квартал  2017 року
Головна функція підприємства – ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 51247 га, з яких 45493 га – вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі,природоохоронні функції та мають експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 1858.9 га
В лісовому фонді підприємства в наявності 14 об’єктів природозаповідного фонду,
Заповідні урочища – 1, га, пам’ятки природи – 52,8 га, заказники – 809,6га, рекреаційно-оздровчі ліси – 105 га, захисні ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 890,2 га.Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісова охорона лісгоспу здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було),  проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.
З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства за 1 квартал  2017 року:
ДП «Соснівський лісгосп» займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях та на спеціальних плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина.
Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так ,за 1 квартал  2017 року відновлення лісів проведено на площі  329 га. 
За 1 квартал  2017 року підприємством на ведення лісового господарства , лісорозведення  витрачено 5941,3 тис.грн, перераховано до бюджетів усіх рівнів 10001,5 тис.грн., в тому числі до місцевих бюджетів 2527,6 тис.грн., єдиного соціального внеску – 2983,9 тис.грн. перераховано до державного бюджету 4490,0 тис.грн. Необхідно зазначити, що на підприємстві за цей період  працювало 455  штатних працівників, середньомісячна  заробітна плата склала  9463 грн.
В 2018 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі 64,2 тис.кбм. деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі  5136 га, на площі 3000 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі  435 га.
Адреса підприємства:
Рівненська обл., смт. Соснове, вул. Шевченка, 125  Тел./факс (03653) 27-323, 27-177 E-mail: sosnovedlg@remove-this.ukr.net